RUMUNIA NEWS '2003

Cykl fotografii prezentuje kondycję kraju postkomunistycznego na dwa lata przed podpisaniem traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. Kraju kojarzonego z biedą i cyganami, mijanego niegdyś w pośpiechu w drodze na wczasy do Bułgarii. Wyobrażenie nędzy, postrzegane przez pryzmat żebrzącego rumuńskiego cygana na ulicach Europy Wschodniej, całkowicie zmitologizowało jego obraz w oczach przeciętnego mieszkanca krajów bloku wschodniego. Miejsca tak naprawdę bardzo różnorodnego etnicznie, bogatego kulturowo i geograficznie. Pięknego. Budzącego sympatię i nostalgiczną chęć powrotu.
Reportaż nagrodzony pierwszą nagrodą na Festiwalu Kultury Rumuńskiej - Kraków 2008.
Projekt prezentowany był między innymi w magazynie "Tytuł Roboczy" oraz w Gazecie Polskiej.

rumunia01
rumunia02
rumunia03
rumunia04
rumunia05
rumunia06
rumunia07
rumunia08
rumunia09
rumunia10
rumunia11
rumunia12


Polish English German
Odsłon artykułów:
178528